THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH HỢP CHUẨN BỘ GTVT

Theo Nghị Định 91:QCVN 31 : 2014/BGTVT và Thông Tư Số 73/2014/TT-BGTVT ban hành Quy Chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về Thiết Bị Định Vị Ô Tô (Giám Sát Hành Trình) xe quy định:

Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo, sơmi rơmooc hoạt động kinh doanh vận tải và xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa phải găn thiết bị giám sát hành trình phải đảm bảo tình trạng kỹ thuật và hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông.

Thiết bị GSHT của xe phải đảm bảo  tối thiểu các yêu cầu sau đây:

     - Lưu giữ và truyền dẫn các thông tin theo quy định của Bộ GTVT.

     - Thông tin từ thiết bị GSHT của xe được sử dụng trong quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, quản lý hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp cho cơ quan Công An, Thanh Tra khi có yêu cầu.

LƯỢT TRUY CẬP

307412
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
107
52
159
1263
307412